Subscribe for e-mail
notice
0.00000
0.00000
1.95583
0.00000

Вход за взискатели
Потребител:
Парола:
Forum - Discussions about various topics
June 30, 2022
Home » Forum
     
  Sign up Log In  
     
     
  Top Posters bazinski ( 8 )petya69 ( 8 )guest ( 3 )  
     
     
 
Statistics
Total posts 46
Total topics 30
Total members 1180
Our newest member
Kuzmanova
 
     

събиране на публични вземания

< Въпроси и предложения | 1 topics • Page 1 of 1 • 1 
     
 
     
   
     
guest
Joined:
Fri Mar 06, 2009
4:46 pm
събиране на публични вземания
Sat Mar 14, 2009 9:14 pm
Здравейте

ЧСИ Бъзински, благодаря за отговора

имам друг въпрос не само към Вас, а и към всеки който има мнение по него,
свързан със реда по който се събират публичните вземания от ЧСИ-л
Въпросът е принципен, не работя в държавна институция, но ме касае.

Наскоро спорих с Ваш колега относно реда по който се събират публичните вземания от ЧСИ-ли - по реда на ДОПК или ГПК
На първо четене - чл.163 от ДОПК, ал.1 дава възможност за противоречиво тълкуване - "Публ.вземания се събират по реда на този кодекс /ДОПК/, освен ако в закон не е предвидено друго"
Вашият колега твърдеше че под "закон" за който се говори в разпоредбата може да се приеме ЗЧСИ чл.2, ал.3, който дава възможност на ЧСИ да бъде възложено събирането на публ.вземания, която разпоредба да се тълкува във връзка с уребата в ГПК на събирането на публ.вземания при присъединяване по закон. Изводът му - ГПК се прилага по аналогия и в този случай.

В ГПК наистина е уредена възможност ЧСИ-ли да събират публични вземания, но  когато се касае до присъединяване по силата на закона.
А хипотезата относно възлагането на събирането на такива вземания?

Струва ми се, че правилното тълкуване на чл.163 от ДОПК налага в този случай това да е редът на ДОПК.На няколко основания:
1/ думата "закон", който използва ДОПК, следва да се разбира не буквално, защото как в закон в буквалния смисъл ще се предвиди нещо, което да дерогира предвиденото в Кодекс, който е норм.акт с по-висш ранг от закона."Закон" следва да се тълкува в случая като Кодекс или по-висш от него норм.акт
  Пример - в ГПК, също Кодекс,е предвидено ЧСИ-ли да събират публични вземания, когато се касае до присъединяване по силата на закона.
2/ няма логика да се прилага ГПК при събиране на публ.вземания в хипотезата на първоначално възлагане, защото това стеснява възможността на взискателя да образува изп.дело при ЧСИ в частта относно изпълнителното основание/титула/.
  По ДОПК изп.титул е влязъл в сила акт за установяване на съотв.публично вземане, издаден от комп.държ.орган.Тоест не е нужно по ДОПК взискателят да вади изп.лист. В някои случаи това е дори невъзможно.
  По реда на ГПК - влязъл в сила акт за установяване на съотв.публично вземане, НЕ е годен титул за принуд.изпълнение.
В ГПК са уредени само ограничени хипотези, при които е възможно въз основа на един такъв акт да се издаде заповед за изпъл. и съответно изп.лист. Но тези хипотези са уредени по-скоро като изключение от общото правило - примерно чл.417 ГПК, т.1, т.7 -"когото допускането на изп -то е възложено на гражд. съдилища или "когато изпълнението става по реда на ГПК".
Следователно редът по ГПК не е приложим в общата хипотеза на първоначално възлагане на събиране на публ. вземания

Възможно е да пропускам нещо в тезата си...

Въпросът - Кой е правилният ред - ГПК или ДОПК при първоначално възлагане събирането на публични вземания на ЧСИ-л ? 
     

< Back to Въпроси и предложения | 1 topics • Page 1 of 1 • 1 
Terms and Conditions     Privacy Policy
web design & hosting SoftHouse


We use cookies to ensure we give you the best browsing experience on our website. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

Cookies

What are cookies ?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. Cookies are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

How do we use cookies?

Website use Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google") to help analyse the use of this website. For this purpose, Google Analytics uses"cookies", which are text files placed on your computer.

The information generated by the cookies about your use of this website - standard internet log information (including your IP address) and visitor behaviour information in an anonymous form - will be transmitted to and stored by Google including on servers in the United States. Google will anonymize the information sent by removing the last octet of your IP address prior to its storage.

According to Google Analytics terms of service, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website and compiling reports on website activity.

We not use, and not allow any third party to use the statistical analytics tool to track or to collect any personally identifiable information of visitors to this site. Google may transfer the information collected by Google Analytics to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google`s behalf.

According to Google Analytics terms of service, Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

You may refuse the use of Google Analytics cookies by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Add-on. The add-on communicates with the Google Analytics JavaScript (ga.js) to indicate that information about the website visit should not be sent to Google Analytics.

Cookies are also used to record if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site, so that you are not asked the question every time you visit the site.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

How to control cookies?

You can control and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed.

All about cookies

Managing cookies in your browser

Most browsers allow you to:
  • see what cookies you have got and delete them on an individual basis
  • block third party cookies
  • block cookies from particular sites
  • block all cookies from being set
  • delete all cookies when you close your browser

If you chose to delete cookies, you should be aware that any preferences will be lost. Also, if you block cookies completely many websites (including ours) will not work properly and webcasts will not work at all. For these reasons, we do not recommend turning cookies off when using our webcasting services.
X