Subscribe for e-mail
notice
0.00000
0.00000
1.95583
0.00000

Вход за взискатели
Потребител:
Парола:
Forum - Discussions about various topics
June 30, 2022
Home » Forum
     
  Sign up Log In  
     
     
  Top Posters bazinski ( 8 )petya69 ( 8 )guest ( 3 )  
     
     
 
Statistics
Total posts 46
Total topics 30
Total members 1180
Our newest member
Kuzmanova
 
     

Запитване

< Въпроси и предложения | 6 topics • Page 1 of 1 • 1 
     
 
     
   
     
Kolin
Joined:
Sun Apr 19, 2009
2:51 am
Запитване
Fri Apr 24, 2009 8:01 pm
Здравейте,
Прочетох ваш коментар по ЗЧСИ  и си позволявам да поискам вашето мнение по някои  въпроси, върху които готвя жърналистически материал.
Моля да ми отговорите на следните въпроси:
-Ако  лицето, на когото съда е присъдил сума за разноски по водене на дело, не е пожелало  от осъденото лице да изплати  дължимата сума, не го е уведомило, че има издаден изпълнителен лист и не е посочило срок и  банкова сметка за превод на сумата по изпълнителния  лист, може ли лицето да се третира като длъжник и  ЧСИ да  предприеме действия  за принудително изпълнение-запор на банковата му сметка?
-Според т. 34 от ТТЗЧСИ  таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника. Ако длъжник поиска копие от изп. дело, на какво основание може да му се вмени задължение за заплащане на такса- на ТТЗЧСИ  или на друг акт?
-Когато в поканата за доброволно изпълнение има вписани неверни данни-номера на делото не отговаря на номера на делото в изпълнителния лист, сумата по изпълнителния лист е една, а в поканата са дописани и други суми (липсващи в изпълнителния лист) и тази покана е подпечатана с печата на друг ЧСИ, а не на този, който е образувал изп. дело, няма и задължителния щемпел "по заместване", КАКВИ са възможностите на длъжника за оспорване на тази покана и пред кого? При условие, че има направен превод по сметката на взискателя на сумата, посочена в изп. лист, и този превод е направен в 7 дневен срок от предложения 14 дневен,  може ли ЧСИ да  предприеме запор на банкова сметка и да претендира за всички суми, които е написал в поканата, след изтичане на 14 дневния срок?
-Задължен ли е ЧСИ  да информира лицето, срещу когото  образува  изп. дело, за
действията си?
-Как ще коментирате следната формула:

Х+1.Х+0,5.Х = ЧСИ
сума по изп. лист -Х лв.
догор за адвк. възнаграждение - 1.Х лв
начислени такси -0,5.Х лв.

По тази формула един ЧСИ  "умножава" присъдена сума по гр. дело 1,5 пъти без да е предоставена възможност на лицето да си плати дължимата сума по изп. лист преди  образуване на делото.
Позволих си да задам тези въпроси предвид на казус, по който съм информиран от лице от Бг, "пострадало" от ЗЧИС.
Ще ви бъда благодарен да прочета коментарите ви тук.

Поздрави


 
     
     
 
     
   
     
bazinski
Joined:
Mon Mar 09, 2009
7:44 pm
Запитване
Mon Apr 27, 2009 9:44 pm
Не коментираме действия на колеги, дори те да се цитирани по този косвен начин. Ако някой смята, че е пострадал може да се консултира с адвокат и съответно да прецени как да защити интересите си. Съответно може да се обърне и към Камарата на частните съдебни изпълнители и т.н. Лична преценка и право на лицето, на което са присъдени разноските, е дали ще ги събира изобщо, както и как ще ги събира - с първоначална лична покана или директно чрез съдебен изпълнител. Но след образуването на изпълнително дело се дължат и таксите на съдебния изпълнител. Той има право на тях и е без значение защо се е стигнало до неговата услуга, след като има акт, подлежащ на изпълнение. Таксата за копие от делото следва от Тарифата към ЗЧСИ и тя не е такса по изпълнението. Тя се следва от разноските и времето, които са необходими за извършването й. Често пъти е много малка в сравнение с тях. Нормално е да се заплати от лицето, което я желае.
 
     
     
 
     
   
     
Kolin
Joined:
Sun Apr 19, 2009
2:51 am
Запитване
Mon Apr 27, 2009 11:36 pm
Благодаря  за Вашия коментар и съвет.
Поздрави
 
     
     
 
     
   
     
petya69
Joined:
Mon Apr 06, 2009
4:17 pm
Запитване
Fri May 22, 2009 2:07 am
Вземам повод от коментара по-горе, че щом веднъж е образувано дело при ЧСИ, то се дължат таксите по т.26 от тарифата, дори длъжника да си пплати веднага след образуването на изп.дело.
Не така май стои въпроса с държавните съдебни изпълнители. Там ако лицето плати доброволно, дори извън делото и извън сметките на съдебния изпълнител, то взискателя може да поиска прекратяване на делото (защото е  удовлетворен) и няма да дължи пропорционалната такса по чл.26 , а само таксите за извършените действия до момента.
 
     
     
 
     
   
     
bazinski
Joined:
Mon Mar 09, 2009
7:44 pm
Запитване
Sun May 24, 2009 9:10 pm
Не коментираме държавните съдебни изпълнители. Въпросът е принципен. След като има резултат се дължи таксата за резултативност. Иначе всеки труд ще се обезмисля...
 
     
     
 
     
   
     
guest
Joined:
Fri Mar 06, 2009
4:46 pm
Запитване
Mon May 25, 2009 5:42 pm
Здравейте Петя,

ЧСИ Бъзински е деликатен в отговора си  - от колегиалност към ДСИ-ли

Отговорът на въпроса ви - и при държавните СИ-ли се дължи пропорционална такса. Уредена е в чл.53 от Тарифа за държ.такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК. Текстът и сумите по нея са абсолютно еднакви с пропорц.такса по чл.26 от Тарифата към ЗЧСИ. Не би могло да бъде иначе.

В едно сте права - има отделни ДСИ-ли, които не я събират, просто защото най-често забравят...
аз лично съм имал подобни случаи, не желая да цитирам в района на кой съд. Това повдига принципния въпрос относно разликата в мотивацията, с която работят ДСИ и ЧСИ, съответно - разликата в ефективността на труда им, и от там в мотивацията - да, да си получат и заслуженото възнаграждение за положения труд
 
     

< Back to Въпроси и предложения | 6 topics • Page 1 of 1 • 1 
Terms and Conditions     Privacy Policy
web design & hosting SoftHouse


We use cookies to ensure we give you the best browsing experience on our website. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

Cookies

What are cookies ?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. Cookies are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

How do we use cookies?

Website use Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google") to help analyse the use of this website. For this purpose, Google Analytics uses"cookies", which are text files placed on your computer.

The information generated by the cookies about your use of this website - standard internet log information (including your IP address) and visitor behaviour information in an anonymous form - will be transmitted to and stored by Google including on servers in the United States. Google will anonymize the information sent by removing the last octet of your IP address prior to its storage.

According to Google Analytics terms of service, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website and compiling reports on website activity.

We not use, and not allow any third party to use the statistical analytics tool to track or to collect any personally identifiable information of visitors to this site. Google may transfer the information collected by Google Analytics to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google`s behalf.

According to Google Analytics terms of service, Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

You may refuse the use of Google Analytics cookies by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Add-on. The add-on communicates with the Google Analytics JavaScript (ga.js) to indicate that information about the website visit should not be sent to Google Analytics.

Cookies are also used to record if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site, so that you are not asked the question every time you visit the site.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

How to control cookies?

You can control and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed.

All about cookies

Managing cookies in your browser

Most browsers allow you to:
  • see what cookies you have got and delete them on an individual basis
  • block third party cookies
  • block cookies from particular sites
  • block all cookies from being set
  • delete all cookies when you close your browser

If you chose to delete cookies, you should be aware that any preferences will be lost. Also, if you block cookies completely many websites (including ours) will not work properly and webcasts will not work at all. For these reasons, we do not recommend turning cookies off when using our webcasting services.
X